Autocasco – kiedy możesz odzyskać składkę?

W dzisiejszym wpisie podpowiadamy jak złożyć odpowiedni wniosek o zwrot niewykorzystanej składki w sytuacji, kiedy np. sprzedajesz lub wyrejestrowujesz samochód.

 Autocasco – ubieganie się o zwrot niewykorzystanej składki

Aby móc cieszyć się tanim autocasco należy nie tylko dokonać wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Równie ważna jest wiedza na temat tego, w jakich sytuacjach należy ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych zwrot składki wpłynie na Twoje konto już w ciągu 30 dni od daty dostarczenia ubezpieczycielowi właściwych dokumentów.

Autocasco a sprzedaż samochodu

Zwrot składki przysługuje w sytuacji, kiedy następuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ochrony, a umowa autocasco ulega rozwiązaniu m.in. w wyniku sprzedaży pojazdu. Jeśli sprzedałeś pojazd, musisz złożyć odpowiedni wniosek, aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło zwrócić Ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia . Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Autocasco a zwrot składki

Pamiętaj, że jeśli wcześniej likwidowałeś szkodę z autocasco, zwrot składki będzie proporcjonalny do pozostałej sumy ubezpieczenia. W przypadku odnawialnej sumy ubezpieczenia, jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczenie będzie wypłacane odszkodowane ze szkodą częściową, suma ubezpieczenia autocasco odnowi się – wróci do wartości sprzed szkody. Możesz odstąpić od automatycznej konsumpcji sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania – oczywiście wiążą się z tym dodatkowe koszty. Warto wspomnieć, że nie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym taki proces wiążę się z dodatkowymi opłatami.

Autocasco a wartość pojazdu

Warto również pamiętać, że w przypadku zmiennej sumy, ubezpieczyciel przy ustalaniu składki uwzględnia zmianę wartości pojazdu w trakcie trwania ochrony. Nie jest on zobowiązany do zwrotu składki, jeśli wartość pojazdu znacząco uległa zmniejszeniu.

Autocasco a składka płacona w ratach

Ubezpieczyciele coraz częściej wychodzą naprzeciw kierowcom, którzy chcą kupić tanie ubezpieczenie autocasco i umożliwiają im opłacenie składki w ratach. Jeśli skorzystałeś z możliwości opłacania ubezpieczenia w ratach – w sytuacji rozwiązywania umowy, ubezpieczyciel zwróci Ci tylko niewykorzystaną część ostatniej raty.

Autocasco a wniosek o zwrot składki

Wniosek o zwrot składki zwykle przyjmuje formę dedykowanego formularza, który osoba ubezpieczająca pojazd jest zobowiązana wypełnić. Przy uzupełnianiu danych będą potrzebne dane osoby, która zawierała umowę oraz dane samochodu (numer rejestracyjny, marka pojazdu i model), seria i numer polisy.

Comments are closed.