Etapy rozmowy kwalifikacyjnej w Link4 – CV

Link4 to firma, która cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem ze strony potencjalnych pracowników. Przyjazna polityka firmy i atrakcyjne warunki pracy sprawiają, że konkurencja w trakcie rekrutacji jest naprawdę spora. Jak dobrze wypaść w trakcie procesu rekrutacyjnego?

Rekrutacja w Link4 przebiega dwuetapowo: selekcja CV i rozmowa rekrutacyjną. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jak powinno wyglądać dobrze skonstruowane CV. W następnym poruszymy tematykę dotyczącą rozmowy kwalifikacyjnej.

CV ma być szybkim skrótem Twojego dotychczasowego doświadczenia. Nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4, przynajmniej na początku Twojej kariery zawodowej.

CV dla Link4 – dane kontaktowe

Podstawową sekcją, która musi się znaleźć w każdym CV, są Twoje dane osobowe. Pamiętaj o podaniu, w widocznym miejscu, swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu mailowego. Im więcej swoich danych kontaktowych umieścisz w dokumencie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że Twój przyszły pracodawca będzie mieć problem z dodzwonieniem się do Ciebie.

CV dla Link4 – edukacja

Informacje o przebytej edukacji należy podawać w następującej kolejności: studia podyplomowe, studia magisterskie/licencjackie, liceum. Należy podawać nie tylko nazwę uczelni, ale również wydział i kierunek, który ukończyłeś; możesz również dodać informację o ukończonych specjalizacjach zawodowych.

CV dla Link4 - doświadczenie zawodowe

Podobnie jak w przypadku wykształcenia, doświadczenie zawodowe należy podawać w odwrotnej kolejności – od najwcześniejszych do najdawniejszych. Oprócz nazwy firmy i przepracowanego w niej czasu należy podać także informacje, w jakiej branży działa dana firma, podać swoje stanowisko i nakreślić swoje obowiązki na danym stanowisku. Doświadczenie i zakres obowiązków dla pracodawcy są cenniejszą informacją niż nazwa stanowiska, dlatego postaraj się opisać swoje doświadczenie jak najbardziej szczegółowo. Jeśli pracujesz już od dłuższego czasu i nie chcesz umieszczać wszystkich miejsc pracy, wybierz tylko te, które najbardziej pasują do profilu pracy, o którą się starasz.

CV dla Link4 - języki

Wymień wszystkie języki obce, którymi się posługujesz. Na szczycie listy umieść te, które najlepiej opanowałeś. Pamiętaj, żeby krytycznie oceniać swoje umiejętności językowe – prawdopodobnie zostaną zweryfikowane już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Obok nazwy języka podaj stopień jego znajomości. Kieruj się zasadami oceny kompetencji językowych.

Powinieneś wymienić wszystkie języki obce, którymi się posługujesz. Zacznij od tych, w których mówisz najlepiej. Obok nazwy języka warto podać stopień zaawansowania oraz wszystkie certyfikaty i szkolenia zdobyte w trakcie nauki języka.

CV dla Link4 – informacje dodatkowe

Inne informacje, które warto umieścić w CV, to wszystkie dodatkowe fakty o Tobie, które, z punktu widzenia pracodawcy, mogą wydawać się interesujące; zawsze warto wspomnieć o prawie jazdy. Warto też wspominać o nietypowych zainteresowaniach – może to być punkt wyjścia do ciekawej rozmowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej!

CV dla Link4 – klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Do CV koniecznie musisz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Najlepiej zrobić to na samym końcu, nieco mniejszą czcionką. Oto przykładowy tekst takiej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez …….. z siedzibą w …….. dla celów wynikających z potrzeb procesu rekrutacji. Jednocześnie jestem świadom prawa do dostępu do treści tych danych i poprawiania ich”.

 

 

Comments are closed.